Developerský úvěr

Developerský úvěr
Developerský úvěr

Potřebujete pro své aktivity skutečně hodně peněz? Mluvíme o miliónových částkách! V tomto případě se vám bude hodit Developerský úvěr, který je přednostně určen pro potřeby developerů a na bytovou výstavbu. Developerský úvěr je určen pro podnikatele

Poskytovaná částka se pohybuje od 5.000.000 Kč do 100.000.000 Kč- splatnost úvěru je stanovena na dobu od dvanácti do šedesáti měsíců. Úroková sazba je stanovena od 5,95% p.a. Jestliže nastane povinnost stanovit RPSN, bude se počítat podle konkrétních případů. Při žádosti se nevyžadují potvrzení o příjmech. Nekontrolují se registry dlužníků u bankovních a nebankovních společností.

Úvěr developerský se dává jedincům na financování dlouhodobých investičních projektů  společnosti. může jít o oblast koupě, výstavby nových nemovitostí, rekonstrukce apod. Jedná se o komerční i nekomerční stavby. Jde o jakousi obměnu hypotečního úvěru s upravenými účely pro použití získaných peněz. K žádosti o úvěr se předkládá podnikatelský záměr a další nutné dokumenty. Čerpat je možné jednorázově nebo postupně. Vyžaduje se však ručení a také zástava nemovitostmi. Zajištění úvěru bude provedeno smlouvou o úvěru, zástavní smlouvou, notářským zápisem a rozhodčí doložkou. Maximální možné LTV (jde o poskytnutelnou sumu z ceny nemovitosti) je do 70%.

Tip na článek  Nebankovní půjčka Leasing-star

Bankovní i nebankovní developerský úvěr můžete používat na nákupy pozemků pro budoucí výstavbu bytových a nebytových objektů. Na koupi komerčních budov a bytových domů, na zpětné profinancování vlastněných nemovitostí a také na výstavbu inženýrských sítí na pozemcích, bytových a rodinných domů. Je možné se dohodnout na individuálním splátkovém kalendáři tak, aby vám vyhovoval. Lze také žádat například odklad splátky úroků z úvěru.